Naamgevingscommissie

In het kader van de naam voor de nieuwe gemeente, hebben de gemeenteraden besloten de inwoners van de gemeenten een belangrijke rol toe te kennen. Zo zijn de inwoners in de gelegenheid gesteld om namen voor de nieuwe gemeente in te dienen en mogen zij gaan stemmen. Om de ingediende namen op hun merites te beoordelen hebben de raden een naamgevingscommissie in het leven geroepen.

De belangrijkste taak van de commissie is geweest om uit alle ingezonden namen twee of drie namen te selecteren. Deze namen worden aan de inwoners voorgelegd zodat zij een stem kunnen uitbrengen. De commissie is begin juli 2017 geïnstalleerd.

De commissie heeft zich in de afgelopen periode gebogen over de ruim 600 verschillende namen en is gekomen tot de volgende top 3 (in alfabetische volgorde):

  • De Waard
  • Groene Waard
  • Molenlanden

Bekijk hier het reglement.

1. De Waard:

Een waard is een vlak landschap tussen rivieren. Dit is typerend voor het gebied van de nieuwe gemeente. De gevoelswaarde bij deze naam is groot. Een plek waar veel inwoners zich thuis voelen. Ook de andere betekenis van de waard spreekt de commissie aan. Als bijvoorbeeld van grote waarde of een waard in de betekenis van herbergier. Wat weer symbool kan staan voor gastvrijheid. De naam De Waard wordt gezien als de basis waarop iets kan groeien. Het is een korte maar zeer krachtige naam die gemakkelijk in het gehoor ligt en goed te gebruiken is.

2. Groene Waard

Twee woorden die apart betekenis hebben voor het gebied, maar samen een krachtige naam vormen voor de nieuwe gemeente. Ook in deze naam komt “de waard” weer terug. De overweging hierbij zijn vergelijkbaar met de overwegingen bij de naam De Waard. Het woordje Groene geeft deze naam echter een andere dimensie. Groen verwijst niet alleen naar het groene karakter van het gebied, het polderlandschap en de weilanden, maar staat ook voor duurzaam, innovatief en milieubewust. Groen staat ook voor (gezond) leven in een prachtige waard.

3. Molenlanden:

Molen en landen, twee woorden die ook weer typerend zijn voor de streek. We mogen er trots op de zijn dat de molens van Kinderdijk die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan, in de nieuwe gemeente staan. Maar ook op de vele andere molens die op het grondgebied van de nieuwe gemeente staan. Wat de commissie betreft is dit daarom ook een goede reden om molen terug te laten komen in de naam. Het woord land(en) is vanuit historisch perspectief vaak gebruikt om een gebied te duiden en kan in onze streek als synoniem worden gebruikt voor een perceel of weiland. Het woord landen sluit daarom goed aan bij de geschiedenis van onze streek. De naam doet recht aan beide gemeenten doordat zij samengesteld is uit de bestaande namen van beide gemeenten. De naam ligt goed in het gehoor en sluit aan bij het karakter en geschiedenis van het gehele gebied.

 De lijst met alle 691 ingestuurde suggesties kunt u hier bekijken.

De naamgevingscommissie samen met de twee burgemeesters

Vlnr:  Tineke van den Toren-Kool (Oud-Alblas), Wietse Blok (Bleskensgraaf), burgemeester Van der Borg, Bart Toonen (Waal - Langerak), voorzitter Wim van Leussen, Kees de Zwart (Groot-Ammers), Lisanne Addink-Dölle (Nieuw-Lekkerland), Marjolein de Kreij (Schelluinen), Anneke Bode (Giessenburg), Kobie van de Visch (Arkel), burgemeester Werner ten Kate en Hendrik van Vuren (Noordeloos).