Verkiezingen

Informatie voor politieke partijen

Op 21 november 2018 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeente Molenlanden. Voor nieuwe en bestaande politieke partijen die mee willen doen aan deze gemeenteraadsverkiezingen is een brochure beschikbaar. In deze brochure krijgen de partijen onder meer informatie over de procedure voor het officieel registreren van nieuwe of bestaande politieke partijen, de kandidaatstelling en de wijze waarop de uitslag van de stemming bekend wordt gemaakt.

Voor vragen over de verkiezingen kunt u contact opnemen met het secretariaat (mevrouw Belinda de Bok) van de projectgroep verkiezingen. Zij is als volgt te bereiken:

e-mail: verkiezingen@jouwgemeente.nl of tel. 06 31 75 25 47.