Verkiezingen

Verkiezingsnieuws

Stembureauleden gezocht

Op 21 november 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de nieuw te vormen gemeente Molenlanden. Daarvoor zijn wij nog op zoek naar stembureauleden en stemmentellers.

Namen lokale en landelijke politieke partijen

Op 21 november 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Molenlanden. Om deel te kunnen nemen aan deze verkiezingen moesten nieuwe en bestaande lokale groeperingen hun naam uiterlijk 27 augustus 2018 laten registreren.


Bekendmakingen

Zitting van het centraal stembureau inzake onderzoek ingeleverde kandidatenlijst en nummering

Het centraal stembureau heeft de ingeleverde kandidatenlijsten definitief vastgesteld. Alle ingeleverde lijsten en de daarop vermeldde kandidaten voldeden aan de door de Kieswet gestelde eisen. Lees meer over de lijstnummers en het proces verbaal van de zitting.

Iemand anders laten stemmen/volmacht

Kiezers die op de dag van stemming niet persoonlijk hun stem kunnen uitbrengen, bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie, kunnen iemand anders voor hen laten stemmen. Deze zogenaamde volmacht kan op twee manieren.

Vergadering centraal stembureau 12 oktober 2018 16.00 uur

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 november 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 12 oktober 2018 om 16.00, in de raadszaal...


Informatie voor politieke partijen

Op 21 november 2018 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeente Molenlanden. Voor nieuwe en bestaande politieke partijen die mee willen doen aan deze gemeenteraadsverkiezingen is een brochure beschikbaar. In deze brochure krijgen de partijen onder meer informatie over de procedure voor het officieel registreren van nieuwe of bestaande politieke partijen, de kandidaatstelling en de wijze waarop de uitslag van de stemming bekend wordt gemaakt.

Voor vragen over de verkiezingen kunt u contact opnemen met het secretariaat (mevrouw Belinda de Bok) van de projectgroep verkiezingen. Zij is als volgt te bereiken:

e-mail: verkiezingen@jouwgemeente.nl of tel. 06 31 75 25 47.